Ostukorv

Vanarehvide kogumine

Teenustööd / Vanarehvide kogumine
Vanarehvide kogumine

Oscarrehvid OÜ on tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ Rehviringlus liige. MTÜ Rehviringlus on registreeritud tootjavastutusorganisatsioonina ning alates aprillist 2010 osutab oma liikmetele vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamise teenust. Oscarrehvid OÜ kliendid saavad Oscarrehvid OÜ esindustes ja MTÜ Rehviringlus kogumispunktides üle Eesti loovutada oma vanarehvid tasuta. Täiendav info kogumispunktide kohta on saadaval Oscarrehvid OÜ esindustest.

Tootjavastutus

Eestis Vabariigi Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mille kohaselt maaletoojad ja tootjad on kohustatud finantseerima probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise süsteemi. 2005. aasta juulikuust kuuluvad probleemtoodete loetelusse ka rehvid, millele rakendus taaskasutuskohustus alates 1. jaanuarist 2006.

Seni kohustas seadus tootjaid/maaletoojaid opereerima vähemalt ühte kogumispunkti igas maakonnas. Juunis 2010. vastuvõetud määruse kohaselt peab alates 2011. aastast igal tootjal/maaletoojal või neid esindaval tootjavastutusorganisatsioonil olema kogumispunkt igas asulas, kus on 1500 või enam alalist elanikku.

Jälgimaks Jäätmeseaduse ja sellega seotud määruste täitmist tootjate/maaletoojate poolt on loodud Riiklik Probleemtooteregister (lühend: PROTO), mis peab arvestust Eestis toodetud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete tootjate, probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (sh. rehvid) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta. PROTOs peavad olema registreeritud kõik Eestis tegutsevad probleemtoodete tootjad/maaletoojad.

Tänased superpakkumised:

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner