Ostukorv

Garantii

Tehniline info / Garantii

Rehvide garantii


Käesolev garantii / regulatiivne poliitika näeb ette rehvi vahetuse kindlatel tingimustel. Nimetatud poliitika kehtib rehvidele, mida kasutatakse normaalsetes, e. tavatingimustes. Rehvidele, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või ära kulunud hooletuse või halva kohtlemise tõttu, garantiikaitse ei laiene.

Garantiikõlblikkus

Käesolev garantii kehtib igale rehvile mis kannab täielikku D.O.T. seerianumbrit ning mis töötab normaalsetes kasutustingimustes. Garantiikõlblikud rehvid peavad olema sõidukil, millele need esialgselt vastavuses sõiduki valmistaja soovitustele paigaldati. Käesolev garantii kehtib ainult originaalrehvi ostjale ja ei ole edasiantav ükskõik millisele teisele poolele. Rehvid on käesoleva garantiiga kaitstud esialgse kasutatava turvisemustri kasutusajaks, kuid mitte kauem kui:
Nimetatud ajaperiood ei hõlma käesoleva garantiiga kaitstud rehvide oodatavat kasutusaega.

Mida ei garanteerita

Rehve, mis on muutunud kasutamiskõlbmatuks alljärgnevatel põhjustel: Täiendavad välistused  Mida garanteeritakse

Rehvid, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks ülaltoodutest erinevatel põhjustel, asendatakse vastavalt käesolevale garantiile.

Kompenseerimine

Rehvi kompenseerimisel korrutatakse järelejäänud turvisemustri sügavuse protsent esialgse ostuhinnaga, ehk kompenseeritakse järelejäänud turvisemustri osa.

Kliendi kohustused

Klient peab esitama mõistliku aja jooksul kirjaliku garantiinõude Oscarrehvid OÜ esindusse. Vajaduse korral teostatakse garantiirehvi ülevaatust Oscarrehvid OÜ territooriumil.

Piirangud ja väljaarvamised

Kõik eeldatavad garantiid, sealhulgas igasugune müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii on selgesõnaliselt piiratud käesoleva kirjaliku garantii kestusega.

Kõik kohustused või vastutus ajakaotuse, ebamugavuste, sõiduki / veoki kasutamise kadude või mis tahes muude otseste või kaudsete kahjude eest siinkohal välistatakse.

Tänased superpakkumised:

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner